ارتباط مستقیم با بخش پشتیبانی از طریق

WhatsAPP

ارتباط مستقیم با بخش پشتیبانی از طریق

Telegram

ارتباط مستقیم با بخش پشتیبانی از طریق

Email

فرم طرح سوال، انتقادات و پیشنهادات

آدرس

تهران – خیابان جمهوری – مجتمع تجاری امجد

تلفن تماس

+۹۸-۹۳۹۹۶۰۱۰۲۸

۷ روز هفته / ۲۴ ساعته

سامانه پیام کوتاه

۳۰۰۰۷۰۰۲۲۲۲۲۳۲

پست الکترونیکی

info@bazaramjad.ir

دسته بندی